పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

5, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

వరలక్ష్మి వ్రతం శుభాకాంక్షలతో

*సిరిమహాలక్ష్మి*

సిరిమహాలక్ష్మికి 
సిరిచందనాలు
శ్రీమహలక్ష్మికీ
మరుమల్లెపూలు
వరలక్ష్మి పదములకు
సిరిమువ్వ అందియలు
ఆదిలక్ష్మీ నీకు
అమృతాభిషేకాలు
  ధాన్యలక్ష్మీ నీకు
పరమాన్న,పాయసాలు
  ధైర్య లక్ష్మీ నీకు
మణులు,మాణిక్యాలు
  గజలక్ష్మీ నీకు
రతనాలగాజులు
సంతానలక్ష్మీ నీకు 
సాష్టాంగ ప్రణామాలు
  విజయలక్ష్మీ నీకు
నిత్యనీరాజనాలు
  విద్యాలక్ష్మీ నీకు
విరుల వింజామరలు
  ధనలక్ష్మీ నీకు
షోడశోపచారాలు

అష్టలక్ష్మీ దేవులకు
అష్టదళపద్మాల
అర్చింతు...అత్యంతభక్తితో
అభయమ్మునీయవే
అమ్మలందరికమ్మ
  శ్రీ మహాలక్ష్మీ
  కటాక్షించగరావే
కరుణాక్షతలతోడ
శ్రీ కనకమహాలక్ష్మి.

ఈ  శ్రావణ శుక్రవార శుభదినం
అందరికీ శుభం జరగాలని
   ఆకాంక్షిస్తూ ..........
*సాలిపల్లి మంగామణి(శ్రీమణి)*
             విశాఖపట్నం
         

  

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి