పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

8, మార్చి 2012, గురువారం

మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

కార్యేషు దాశి, కరణేషు మంత్రి,
భోజ్యేషు మాతా, శయనేషు రంభ,
క్షమయా ధరిత్రి
బహురూపముఖి అయిన ఓ మహిళా మూర్తీ
నీకివే మా శతకోటి వందనాలు.
మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.