పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

14, జనవరి 2012, శనివారం

సంక్రాంతి లక్ష్మికి స్వాగతం సుస్వాగతం


హేమంత ఋతువు మంచు తెరల్లో 
చల్లగ వీచే చల్లని గాలులను 
భోగి మంటలతో కాగుతూ 
గొబ్బిళ్ళ గౌరమ్మ పసుపు కుంకుమలతో 
రంగవల్లుల చేరి మెరిసింది సంక్రాంతి 
వన్నె వెలుగులతోటి విరిసింది సంక్రాంతి 
ముద్దుగుమ్మల తోడ నవ్వింది సంక్రాంతి
బసవన్న సిరిమువ్వ చిన్ని సవ్వడులతో 
వేకువనే హరిదాసు పసిడి తత్వాలతో
ముత్యాల పంటలతో నిండింది సంక్రాంతి 
మా గాదెలే నిండగా సిరిలక్ష్మి అందెలతో 
వచ్చింది సంక్రాంతిలక్ష్మి మన వాకిళ్ళ లోకి 
ఇచ్చింది మా కనుల వేయికాంతులను 
తెచ్చింది మన ఇంట భోగభాగ్యాలను

బ్లాగోకానికి  
భోగి, సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు