పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

1, మే 2013, బుధవారం

శ్రీ శ్రీ జయంతి - కవిత ల పోటీలు
శ్రీ శ్రీ 103వ జయంత్యుత్సవాలు పురస్కరించుకొని 
విశాఖ జిల్లాలో  జరిగిన కవితల పోటీలో 
ప్రధమ బహుమతి పొందిన సందర్భంగా తీసిన చాయా చిత్రం