పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

14, జూన్ 2017, బుధవారం

సినారే .....ఎంత పనిచేసినారే....

మహాసాహిత్యశిఖరం నేలకొరిగిపోయింది.
మహావ్రృక్షం మట్టి కలిసింది
మహోజ్వలతేజం మసకబారిపోయింది
మహా కవిసామ్రాజ్య ధీరం మరలిరాని తీరాలకు
తరలి పోయింది.
అమ్రృతాక్షరాల మహాధ్యాయం
మధురపుటలను మిగిల్చి ముగిసిపోయింది.
తెలుగునేలసిరిసిల్లవాసి,
సుమ సౌరభాల సాహితీ  సిరులరాశి‌,మామనిషి "సినారే "
మా మనసులు కాజేసి,మము కన్నీళ్ళ పాల్జే"సినారే "
మము శోకసంద్రాన ముంచే"సినారే "
ఎంత పని చే"సినారే " శతాబ్థానికొకరయి తెలుగు
వాకిట విరబూ"సినారే "
ఓ మహర్షీ...
ఓ మహాత్మా...
మహోన్నతమూర్తీ...
మానవతామూర్తీ...
ఓ సాహితీ ఘనకీర్తీ...
చలనచిత్ర సాహిత్య చక్రవర్తీ...
అందుకో...మా అశ్రునయనాల
నడుమ లక్షలనివాళి
అందుకోవయ్యా....ఓ అక్షరవనమాలీ........
........శ్రీమణి