పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

28, ఆగస్టు 2021, శనివారం

గజల్

*గజల్*

అనురాగపు అమృతధార
కురిపించును ప్రేమంటే

గగనమంత విశాలమై
అలరించును ప్రేమంటే

అవనిలోని బంధాలకు
బహుచక్కని భాష్యంగా

అనంతమగు భావాలను
పలికించును ప్రేమంటే

మధుమాసపు కోయిలలా
మదిదోచే మృదురాగం

సుమసుగంధ వీచికలా
వ్యాపించును ప్రేమంటే

అంతరాలు అగుపించని
అద్వితీయ అనుబంధం

అవధులన్ని అధిగమించి
ప్రవహించును ప్రేమంటే

*మణి* దీపపు వెలుతురులా
అంతరంగ సోయగమిది

హృదిస్పందన శృతిలయగా
వినిపించును ప్రేమంటే.

రచన: *సాలిపల్లి మంగామణి(శ్రీమణి)*

25, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

ఊరికెట్టబోవాలె

*ఊరికెట్టబోవాలె*

ఊరికెట్ట బోవాలి 
ఉట్టి చేతులట్టుకోని
మట్టికేమి చెప్పాలి 
కూడగట్టుకున్నదేముందని
ముఖమెట్టా చెల్లేదీ
చిల్లిగవ్వ కోసమే 
ముఖం వాచిపోతేనూ
పుట్టినూరునొదలొద్దని
మొత్తుకుంది కన్నతల్లి
దాటి వెళ్ళిపోవద్దని
దారి కాచె పల్లెతల్లి
పల్లె గోడు పట్టలేదు
పట్టపు మోజే తప్ప
పొట్ట చేతపట్టుకోని
పట్టణాల బాటపడితే
బావుకున్నదేముందని
పట్టెడు మెతుకులకోసం
పుట్టెడు అగచాట్లు
పడరానిపాట్లు ఎన్నో..
దూరపుకొండలు నునుపని
మునుపటి సామెత ఎదురై
కన్నీరు సుడులు తిరగబట్టె
వున్నమాట చెప్పితే
చెవికి నచ్చలేదు
అగోరించు అగోరించు
అర్ధాకలి కడుపు
అప్పు మీద అప్పు
తప్పదు ఇక ఆక్రందన
అమ్మ మాట వినకుంటే
జన్మంతా తిప్పలే
పుట్టినూరు ఎప్పుడూ
పట్టుగొమ్మలాంటిదే
మేడలు మిద్దెలు చూసి
పట్టణదారులు పడితే
తినడానికి తిండిలేక
నిలుచుందుకు నీడలేక
బ్రద్దలాయె బ్రతుకునావ
భగ్గుమంటు కాల్చింది
పట్టణాల త్రోవ
మాయదారి పట్నం
బతుకులు కుత్తుకలు
 ఎండిపోయాయిలా
కష్టమైనా సుఖమైనా
చేరదీసి హత్తుకున్న 
తల్లిలాంటి పల్లెనొదలి
పట్నాలకు పరుగులెట్టి
పాలెందుకు...తాగాలిట
నీళ్ళైనా తాగాలిక మీదట
ననుగన్న నేలపై
నిలుచుని ఇక నిదానంగా.

*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*