పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

4, అక్టోబర్ 2023, బుధవారం

*రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం(తిరుపతి)*&*తెలుగు కళావేదిక సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ వారి* ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 1వతేదీన *భారతీయం ..సనాతనం*అనే అంశంపై జరిగిన *అఖిలభారతీయభాషా కవిసమ్మేళనం* లో తెలుగు సంస్కృతం,హిందీ,ఒడియా,తమిళ,కన్నడ, మలయాళ,బెంగాలీ భాషల కవులు పాల్గొన్న కవిసమ్మేళనంలో పాల్గొనికవితాగానం చేసి సంస్కృతవిశ్వ విద్యాలయం ఉపకులపతుల,ఆచార్యులచేతులమీదుగా *సనాతన ధర్మప్రవర్ధిని*అనే బిరుదుతో సత్కరించబడడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూమీ అందరి అమూల్యమైన ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ...*సాలిపల్లిమంగామణి (శ్రీమణి)*🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏

*రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం(తిరుపతి)*&
*తెలుగు కళావేదిక సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థ వారి* ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 1వతేదీన *భారతీయం ..సనాతనం*
అనే అంశంపై జరిగిన *అఖిలభారతీయభాషా కవిసమ్మేళనం* లో తెలుగు సంస్కృతం,హిందీ,ఒడియా,
తమిళ,కన్నడ, మలయాళ,బెంగాలీ భాషల కవులు పాల్గొన్న కవిసమ్మేళనంలో పాల్గొని
కవితాగానం చేసి సంస్కృత
విశ్వ విద్యాలయం ఉపకులపతుల,ఆచార్యుల
చేతులమీదుగా  *సనాతన ధర్మప్రవర్ధిని*
అనే బిరుదుతో సత్కరించబడడం 
నా అదృష్టంగా భావిస్తూ
మీ అందరి అమూల్యమైన ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ...
*సాలిపల్లిమంగామణి (శ్రీమణి)*
🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏