పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

17, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

కర్నాటక తెలుగు రచయితల సమాఖ్య (బెంగళూరు)వారునిర్వహించిన అంతర్జాల కవిసమ్మేళనంలో

కర్నాటక తెలుగు రచయితల
సమాఖ్య (బెంగళూరు)వారు
నిర్వహించిన అంతర్జాల కవిసమ్మేళనంలో
(21 శతాబ్దంలో స్వాతంత్ర్యభారతం
అనే అంశంపై)
పాల్గొని కవితాపఠనంచేసినందుకు
పొందిన ప్రశంసా పత్రం.
🌺🙏🙏🙏🙏🌺...
*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*

10, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

*మల్లినాథసూరి కళాపీఠం* (ఏడుపాయల,మెదక్ జిల్లా' తెలంగాణా రాష్ట్రం)వారి సాహితీ సంస్థానంలోపలు అంశాలలో విశేషమైన కృషితో105 రచనలు చేసిన సందర్భంగావారు నా సాహితీసేవను గుర్తించి*కవిచక్ర* అనే విశిష్టమైన బిరుదు ప్రధానంచేసి (ఆన్లైన్లో )సత్కరించిన శుభతరుణంమీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ*......సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి).*

*మల్లినాథసూరి కళాపీఠం* (ఏడుపాయల,మెదక్ జిల్లా' 
తెలంగాణా రాష్ట్రం)
వారి సాహితీ సంస్థానంలో
పలు అంశాలలో విశేషమైన కృషితో
105 రచనలు చేసిన సందర్భంగా
వారు నా సాహితీసేవను గుర్తించి
*కవిచక్ర* అనే విశిష్టమైన బిరుదు
 ప్రధానంచేసి (ఆన్లైన్లో )
సత్కరించిన శుభతరుణం
మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ
*......సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి).*