పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

6, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

సౌందర్య సామ్రాజ్ఞి

*🌸 సౌందర్య సామ్రాజ్ఞి🌸*

ఆణిముత్యాల మిసమిసలు  
అలివేణి దరహసమై అలరారెనేమో
కలకంఠి కంటికి
కాటుక దిద్దెనేమో చిమ్మ చీకటి.
లలన నుదుటున మెరిసి మురిసె
కాబోలు తూరుపుసింధూరం
ముదిత ముంగురులై 
మురిపించెనేమో ఆ నీలిమేఘం
ఏటి కొలనులో కమలాలు  
విరబోసెనేమో కమలాక్షి నయనాల,
మరువము, మల్లియలు
పరిమళాల సంతకాలు చేసెనేమో
సీమంతిని సొగసులపై.,
జాజీ చంపక పున్నాగ సరులు
అరువిచ్చెనేమో అలరుబోణికి
మేని సౌగంధ మతిశయించ,
విరిబోణి సొబగులకు తళుకులద్దెనేమో
తారసపడి ఆ గగనపు తారక
రాయంచ సొగసునంత 
ఈ అంచయాన సొగసుల్లో
ఒలక బొసేనేమో
నెలరేడు ఎన్నియలు కురిపించెనేమో సుదతి సౌందర్యమినుమడించ...
ప్రకృతి ప్రతి అణువూ పరవశమయి
పడతి వశమయి పల్లవించెనా..
ఏడుమల్లియల సరితూగు ముగ్ధమనోహరీ.......
నీ ముంగిట సాగిలపడి.
   *సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*

http://pandoorucheruvugattu.blogspot.com

1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

నీచుట్టూ

*నీ చుట్టూ...*

నీవు వెన్నెలై కురుస్తున్నావు
నిలువునా తడుస్తూ నేను
కన్నార్పక చూస్తుంది రాత్రి
ఆకాశం బుగ్గలు ఎర్రబడ్డాయి
ఓర్వలేని నిశానిష్పాలు 
వివర్ణమౌతూ నిరసన ప్రకటిస్తున్నా
వివశత్వంలోనే ఘడియలన్నీ..
అంచులు లేని ఆకాశంపై
ఆగీతం ఆలపిస్తూ నీవు
ఆలకిస్తూ వేకువరెక్కలపై
నింపాదిగా సోలిపోతూ నేను
ఇంతలో తూరుపు విరబూసింది
ఇంతలా నన్ను నీవని ఏమార్చింది
ఇంకేముంది నీ మురళి
నా ముంగురులతో నాట్యం చేయిస్తూ..
నా ఎదసొదలో నీ ఊపిరి
మమేకమౌతూ...
కదలని నా కలలనిండా...
వదలవుగా నీతలపులతుంపరలు
ఎలా నిలిచేది నేను
మది మధువనిలో కూరుకుపోతుంటే
ఎలా మరిచేది నిన్నూ 
కథ నీ చుట్టూ అల్లుకుపోతుంటే.

*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*