పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

26, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

కవనకిరణాలు తెలుగు సాహితీ సమాఖ్య (ముంబాయి)వారి నుండి కవనకిరణం బిరుదు సత్కారపత్రం అందుకొన్నశుభతరుణం మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ..🙏🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🙏 *శ్రీమణి*

కవనకిరణాలు తెలుగు సాహితీ సమాఖ్య (ముంబాయి)వారి నుండి కవనకిరణం బిరుదు సత్కారపత్రం అందుకొన్న
శుభతరుణం మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ..
🙏🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🙏
                     *శ్రీమణి*

విజయదశమి శుభవేళసాహితీవేత్తల సమూహంవారు నిర్వహించిన కవితల పోటీలలో ద్వితీయబహుమతి సాధించి, ప్రశంసాపత్రం అందుకొన్న శుభతరుణం మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ.. *శ్రీమణి*

విజయదశమి శుభవేళ
సాహితీవేత్తల సమూహం
వారు నిర్వహించిన కవితల పోటీలలో  ద్వితీయబహుమతి 
సాధించి, ప్రశంసాపత్రం అందుకొన్న శుభతరుణం 
మీ అందరి ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ..
                  *శ్రీమణి*