పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

2, జులై 2021, శుక్రవారం

తెలుగు తల్లి కెనడా డే కవితలు పోటీలో *ఆకాశం ఫక్కున నవ్వింది* అనే నా కవితబహుమతికి ఎంపిక అయినసందర్భంగా మీ అమూల్యమైనఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ... *శ్రీమణి*

తెలుగు తల్లి కెనడా డే కవితలు పోటీలో  *ఆకాశం ఫక్కున నవ్వింది* అనే నా కవిత
బహుమతికి ఎంపిక అయిన
సందర్భంగా మీ అమూల్యమైన
ఆశీస్సులు ఆకాంక్షిస్తూ... *శ్రీమణి*

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి