పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

25, ఆగస్టు 2016, గురువారం

నన్నెరుగవా !కృష్ణా .. నన్నెరుగవా !నన్నెరుగవా .. కృష్ణా .. నన్నెరుగవా ...
మన్ను తిన్న చిన్ని కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
కన్నె మానసచోరా .. కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
వెన్నముద్దలు ,జున్నుముక్కలు దోచుకొన్న
చిలిపి  కృష్ణా  నన్నెరుగవా ..
దోబూచులాడుకొన్నాం  నన్నెరుగవా
తాయిలాలు  పంచుకొన్నాం నన్నెరుగవా
నీ  వేణువునకు మైమరచిన నన్నెరుగవా
బృందావన మురళీ లోల  నన్నెరుగవా
అందచందాల మోహనకృష్ణ  నన్నెరుగవా
నంద భూపాల గోపాల కృష్ణా నన్నెరుగవా
యశోదమ్మ  ముద్దుల కృష్ణా  నన్నెరుగవా
రేపల్లెనేలేటి  మురిపాల కృష్ణా .. నన్నెరుగవా
నీ మది దోచిన ప్రియసఖి నే  నన్నెరుగవా
నీలమేఘశ్యామా కృష్ణా  ..   నన్నెరుగవా
నీ చెలిమికై  నిరీక్షించె నేచ్చేలినేనే  .. నన్నెరుగవా
నీ  తలపులలో  వేచియున్న  నీ  రాధను నేనే .. నన్నెరుగవా
పారిజాతపూలు  నా దోసిట నింపి
నీ రాకకై  వేచి యుంటి .. నన్నెరుగవా
వేగిరముగా  రమ్మంటూ  జాగరాలు   చేస్తున్నా
నా  కన్నె మనసు దోచుకొన్న  కన్నయ్యా
కలవరపెట్టకచెప్పు  నన్నెరుగవా ......(నిను తలచి మైమరచా ... నిను వలచి మది పరచా ... వేచియున్న నీ రాధికకై,కలనైనా నీ రూపును నా కనులకు కానుకనీవా ....)


                               సాలిపల్లి మంగామణి @శ్రీమణి
                        pandoorucheruvugattu.blogspot.com