పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

24, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

విజయదశమి (దశరా) శుభాకాంక్షలు
దశరా వచ్చేను సరదాల పరదాలతొ
లోగిళ్ళు నిండేను కోటి దీపాలతో
బంతుల చామంతుల విరులతో
బతుకమ్మలనలంకరించగా
వచ్చింది దశరా సరదాల సందళ్ళతో
పప్పు బెల్లాలు పిల్లలకు,
వరహాలు దరహాసాలు పంతుళ్ళకు
ఆయుధపూజలు, వాహన పూజలు
బొమ్మల కొలువులు తీరుగ తీర్చెను కన్నుల పండువుగా
బూరెలు, బొబ్బట్లు, పులిహోర, పరమాన్నం
పసందైన వంటకాలు ఘుమ ఘుమలతొ,
పట్టు బట్టలు ధరించి పసిడి కాంతులతో అలరారు ఇంతులతో, 
పసుపు కుంకుమల నడుమ ప్రతి ఇంట సౌభాగ్యంతో,
చిరునవ్వులు కురిసేను విరిజల్లులై
వచ్చింది వచ్చింది దశరా తెచ్చింది తెచ్చింది భలే సరదా

బ్లాగరులకు, వీక్షకులకు విజయదశమి (దశరా) శుభాకాంక్షలు