పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

23, డిసెంబర్ 2020, బుధవారం

తిన్నావో లేదో..

*తిన్నావో లేదో*

తిన్నావో లేదో
మాకు తిండిమెతుకు
లివ్వాలన్న ఆరాటంలో
కునుకైనా తీసావో లేదో
చినుకు రాలుతుందో
లేదోనని ఆలోచనలో
ఉన్నారా సామి ! 
అవనిపై నీకన్నా
మనసున్న ఆసామి 
వెలగట్టగ తరమా ఏమి
నీ భుజముల కష్టాన్ని
అమ్మలాంటి నీ సేవకు 
జన్మంతా ఋణపడాలి
ఆకాశమంటి నీ త్యాగానికి 
జగమంతా ప్రణమిల్లాలి‌
రైతే రాజై విలసిల్లేటి
మునుపటి రోజులు
కానుక కావాలి
వెతలే తాకని,వేదన తెలియని
వేకువలే ఇకపై తప్పక ఉదయించాలి
అపుడే కదా అసలుసిసలు
రైతుదినోత్సవం
అన్నదాత నవ్వితేనేగా
అవనికి కోటి దీపోత్సవం.
(రైతు దినోత్సవం సందర్భంగా)
*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*

ఇచ్చి పడేస్తుందిగా

ఇచ్చి పడేస్తుందిగా

ఏమంటారింతకీ..
మళ్ళొస్తుందా ఆ హంతకీ
ఇంతింతై వటుడింతై
మహామహా మహమ్మారి 
మళ్ళొస్తుందా మన చెంతకీ
అంతమైతే తప్పదా
అంతటితో ఆగదా..
కరోనాయో‌....
ఘరానాయో...
ఏదో ఒక రాయి
పళ్ళైతే రాలుతున్నాయి
ఏదో మన పిచ్చిగానీ
ఇచ్చిపడేస్తుందిగా...
ఇంత తప్పిదానికి
రెండింతల పరిహారం
తప్పులు చేసినప్పుడల్లా
తప్పించుకు తిరిగేసామానుకొన్నాం
విపరీతమైన విజ్ఞానంతో
విశ్వాన్నే తిరగేసామనుకొన్నాం
ప్రకృతితో పనిగట్టుకు పరాచికాలాడాం
పారనీయలేదుగా పాచికలిక
నిప్పుతోనే చెలగాటం
నిలువునా కాలిపోతున్నాం
నిలువరించలేని ప్రాణసంకటం
ఇప్పటికీ
మానవాళి ఖాతాలో 
కుప్పలు తెప్పలుగా పాపం
మనకు నివాళి సిద్ధం
చేసింది ప్రకృతి ప్రతీకారశాపం
మెలుకోక తప్పదు మరి
మేలు కోరి తప్పనిసరి.

*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*