పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

6, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

*మహానటి*

*🌸మహానటి🌸*

ఆణిముత్యాల మిసమిసలు   
అలివేణి దరహసమై అలరారెనేమో
కలకంఠి కంటికి 
కాటుక దిద్దెనేమో చిమ్మ చీకటి.
లలన నుదుటున మెరిసి మురిసె 
కాబోలు తూరుపుసింధూరం
ముదిత ముంగురులై  
మురిపించెనేమో ఆ నీలిమేఘం 
ఏటి కొలనులో కమలాలు   
విరబూసెనేమో కమలాక్షి నయనాల,
మరువము, మల్లియలు
పరిమళాల సంతకాలు చేసెనేమో
సీమంతిని సొగసులపై.,
జాజీ చంపక పున్నాగ సరులు
అరువిచ్చెనేమో అలరుబోణికి
మేని సౌంగంధ మతిశయించ,
విరిబోణి సొబగులకు తళుకులద్దెనమో
తారసపడి ఆ గగనపు తారక
రాయంచ సొగసునంత  
ఈ అంచయాన సొగసుల్లో 
ఒలక బొసేనేమో 
నెలరేడు ఎన్నియలు కురిపించెనేమో సుదతి సౌందర్యమినుమడించ...
ప్రకృతి ప్రతి అణువూ పరవశమయి
పడతి వశమయి పల్లవించెనా..
ఏడుమల్లియల సరితూగు ముగ్ధమనోహరీ.......
నీ ముంగిట సాగిలపడి.
(మహానటి జయంతి సందర్భంగా చిరుకవన నివాళి)
   *సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి