పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

25, జులై 2023, మంగళవారం

శ్రీమణి గజల్

*శ్రీమణి గజల్*

నాకోసం మరుమల్లిగ మారగలవ ఒక్కసారి
ప్రియమార  నాకురులను తాకగలవ ఒక్కసారి

మదిగదిలో  నీరూపమె నిమిషమైన నిదురరాదు
తనివితీర మనపాటను పాడగలవ ఒక్కసారి

మనతలపుల తలవాకిట తన్మయమై  నిలుచున్నా
విరివింటిని వరమీమని కోరగలవ ఒక్కసారి

నీరాకకు పులకరించి హరివిల్లుగ విరిసినాను
నా ఆశల వర్ణాలను చూడగలవ ఒక్కసారి

చిత్తములో చిత్తరువై కొలువుంటే చాలదుమరి
*మణి* మనసును మృదుకవితగ రాయగలవ ఒక్కసారి.

*సాలిపల్లిమంగామణి(శ్రీమణి)*

1 కామెంట్‌: