పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

2, మే 2021, ఆదివారం

నవ్వు.. చిరునవ్వు

*నవ్వు..చిరునవ్వు*

కురిసిన సిరివెన్నెలలా...నవ్వు​
విరిసిన విరి తేనియలా.. నవ్వు
మెరిసిన మరుమల్లియలా..నవ్వు
తరిగిపోని సిరి నవ్వు
కరిగిపోని ఝరి నవ్వు
చీకట్లనుతరిమేసే....
వెలుతురు పువ్వు 
కలతలన్నీ కరిగించే
మంత్రదండమీనవ్వు
నవ్వితే రాలిపడాలి 
అలవోకగ నవరత్నాలు
గలాగలా ప్రవహించాలి
ఆ నవ్వులో వేవేలజలపాతాలు
పచ్చపచ్చనీ పైరల్లే
స్వచ్ఛంగా నవ్వు
మనసారా నవ్వి చూడు
తనువు మనసు తదేకమై
తన్మయమై విహంగమై
విహరించును తక్షణమే
వినీలగగనంపై
అందుకే నవ్వు
అమృతమంటిదీనవ్వు
మైమరచి పోయేట్టు
వెన్నెల దిగబోసినట్టు
వన్నెలొలకబోసినట్టు
కన్నులెదుట పూదోట
సాక్షాత్కరించేట్టు
నవ్వంటే ముఖంపై
అతికించినట్టు కాదు 
బతికించేటట్టుండాలి
ఎన్నిరోజులేడుస్తూ కాలం గడిపేస్తాం
కాసేపైనా గలాగలా నవ్వాలి కదా నేస్తం
ఏదో నవ్వేస్తే ఎందులకానవ్వు
పళ్ళికిలిస్తేనే నవ్వుకాదు
ఆ నవ్వులో కోటికాంతులు
వెల్లివిరియాలి
అందుకనే మనమంతా..
మది సాంతం మైమరచేలా...
మనసారా....నవ్వుదాం
తనువంతా పులకరించేలా‌....
తనివితీరా....నవ్వుదాం
అందుకే నవ్వేద్దాం
తీయతీయగా..
హాయి హాయిగా...
మళ్ళీ.... మళ్ళీ...
తుళ్ళీ....తుళ్ళీ..
(ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం సందర్భంగా)
*సాలిపల్లి మంగామణి (శ్రీమణి)*

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి