పేజీలు

బ్లాగు వీక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు

HTML codes

6, ఆగస్టు 2018, సోమవారం

ఎందుకయ్యా...శివా!

ఎందుకయ్యా...శివా!
   ఎంత పిలిచిన రావు
ఎందుకయ్యా....శివా!
  ఎంత తలచిన రావు
అమ్మైనా చెప్పలేద
    తల్లడిల్లుతున్నానని,
చెమ్మగిల్లిన కళ్ళను
  ఒక్కసారి తుడవాలని,
ఎందుకయ్యా...శివా....2

కన్న కలలు కన్నీరై
కరిగిపోతున్నాయి
కనులముందు కలతలే
కలవరపెడుతున్నాయి
పదేపదే వేడుకొంటే
కధలా...వింటున్నావా.‌..
కదలి వచ్చి, వ్యధను తీర్చ
ఒక్కసారి రాలేవా...
ఓదార్చి పోలేవా... " ఎం"

నీకోసం తపించీ
నీ సేవలో తరించాను
నిరతంరం నిను కొలిచీ
నను నేనే మరిచాను
పూజలెన్ని చేశానో
నోములెన్ని నోచానో
ఏమున్నా...లేకున్నా...
నేనున్నా ..నీకంటూ
ఒక్కసారి రాలేవా....
ఓదార్చి పోలేవా... " ఎం"